طراحی سایت
خط مشی کیفیت

 شركت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا مفتخر است با مأموريت طراحی ، توليد و توزيع انواع کمک فنر و سایر مجموعه های مشابه مورد نیاز صنایع حمل و نقل و فعالیتهای بازرگانی مرتبط ، در راستای چشم انداز ذیل فعالیت نماید :

1-            سود آوری پايدار

2-           دارای فرآیندهای بهره ور و چابک

3-           افزایش سهم بازار هدف

4-           سرمايه های انسانی با انگيزه و متخصص

 

 این شرکت با اتخاذ اهداف متعالي و مشتري ‌مدار ، از طريق رهبري خردمندانه ، سرمايه‌هاي انساني و فرآيندهاي داراي ارزش افزوده براي جامعه ‌، مشتريان ، شركاء تجاري ‌، صاحبان سهام و ساير ذينفعان و استفاده از تجربه هاي گذشته ‌، به منظور رفع نيازها و انتظارات ذينفعان بخصوص مشتريان و ايجاد بهبود مستمر در محصولات‌ فعالیت می نماید. همچنین با تکیه بر ارزشهای سازمانی که شامل رضايت ذينفعان ، وحدت و همدلی ، مسئوليت پذيری و خلاقيت و نوآوری ، خدمات و فعاليت‌هاي حرفه‌اي می باشد ، مصمم است سيستم مديريت كيفيت خود را بر اساس :

استاندارهاي بين المللي ISO 9001:2015 , IATF 16949:2016

پایه گذاری نماید . لذا رویکرد های اساسی ذیل جهت تحقق نگرش فوق به عنوان مهمترين اصول و فعاليت هایی كه توجه به آن‌در تمامي فرآيندها و براي تمامي كاركنان ضروري و الزامي است، مد نظر خواهد بود:

 

  • چابک سازی فرآیندهای  سازمان و بهبود بهره وری
  • رشد و توسعه کمی وکیفی محصولات سازمان
  • توسعه و بهبود زیر ساخت های فرآیندهای طراحی و تولید
  • توسعه منابع انسانی در راستای بهبود عملکرد
  • بهبود عملکرد سازمان در جهت دستیابی به ضایعات صفر
  • تلاش دائمی در جهت بهبود و حفظ رضایت مشتریان

 

در خاتمه اعلام مي گردد ، رعايت اصول رفتاری و سياست های اخلاقی ، توسط تمامی کارکنان در همه سطوح سازمانی و  نهادينه شدن فرهنگ ضد ارتشاء  و  افشاگری  در سازمان در راستای تحقق ارزش ها و فرهنگ سازمانی مد نظر اينجانب و کليه مديران سازمان     می باشد . همچنین خود را ملزم به پاسخگویی در خصوص اثر بخشی بودن سیستم مدیریت کیفیت دانسته و تامين منابع لازم برای حصول به اهداف فوق را متعهد شده و علاوه بر تعهد شخصي ، نماينده اي جهت پايش مداوم فعاليت‌ها منطبق با الزامات سيستم ‌هاي مديريتي تعيين نموده و عمل به اين الزامات را جزء وظايف اصلي رهبران و كاركنان شريف شركت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا دانسته و به عنوان يكي از مهمترين وظايف و ارزش‌ها اعلام مي‌نمايم.

محمدابراهیم تقوی

مدیرعامل